training Communication Engineering

Communication Engineering

Training Communication Engineering Kegagalan seseorang dalam bekerja seringkali bukan disebabkan oleh konsep yang kurang jelas atau kemampuan tekniknya yang kurang, tetapi disebabkan oleh kurang-mampunya seseorang dalam mengkomunikasikan ide kepada orang lain. Untuk menghindari kegagalan berkomunikasi, setiap orang perlu mampu mengkomunikasikan…